بازگشت به صفحه اصلی

تماس با آزمایشگاه

ایران، همدان، چهارراه خواجه رشید، خیابان خواجه رشید، جنب پست بانک، طبقه اول

سوالی دارید؟